• Trang chủ
  • Tin tức - Viện ứng dụng sức khỏe bách niên trường thọ RICHS VIET NAM
  • > Tin tức

0_image_2024-05-17_071437648.png

Cấp phép lưu hành vaccine sốt xuất huyết ở Việt Nam

17-05-2024

Vaccine sốt xuất huyết sử dụng cho người từ 4 tuổi trở lên, bất kể đã hoặc chưa từng mắc bệnh. Đây là vaccine sốt xuất huyết đầu tiên được cấp phép tại Việt Nam.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 26 trang (253 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26