1331_image_2024-02-29_092143320.png

Chiết xuất hợp chất quý từ cây quao nước trị tiểu đường

29-02-2024

Các nhà khoa học thuộc Viện Hóa học, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu và chiết xuất thành công hợp chất irinoid sử dụng làm nguyên liệu tạo chế phẩm điều trị bệnh tiểu đường.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 25 trang (250 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26