0_image_2023-03-07_130059304.png

Phát hiện mới: Những người ngủ kiểu này sống lâu hơn tới 5 năm

07-03-2023

Nếu bạn đang muốn sống thọ hơn, hãy ưu tiên giấc ngủ của mình. Một nghiên cứu mới cho thấy việc tuân thủ 5 thói quen ngủ lành mạnh có thể giúp tăng thêm gần 5 năm tuổi thọ cho nam giới và 2,4 năm cho nữ giới, CNN đưa tin.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 10 trang (99 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26