0_image_2023-07-01_150408680.png

Nhà Nghiên cứu, Kỷ lục gia 103 tuổi Nguyễn Đình Tư đón nhận bằng Bách niên trường thọ

01-07-2023

(Kỷ lục - VietKings) Nhà nghiên cứu, Kỷ lục gia Nguyễn Đình Tư sinh ngày 12/3/1920 tại quê tổng Võ Liệt, nay là xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hiện đang sinh sống và nghiên cứu tại TP.Hồ Chí Minh. Cụ đã có hành trình hơn 80 năm lao động, sáng tạo, cống hiến, đóng góp nhiều nội dung đặc biệt giá trị về văn hóa, lịch sử, địa chí của các vùng miền, tỉnh/thành phố Việt Nam. Cụ chính là tác giả của hơn 60 cuốn sách nghiên cứu về địa danh hành chính, lịch sử Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 5 trang (46 bài)12345>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26