Thông báo về Giải Nobel Y học năm 2018

25-09-2018

RICHS.VN - Thông báo mới nhất về Giải Nobel Y học hằng năm.

Giải Nobel về Sinh lý học hoặc Y học năm 2018 vẫn chưa được trao. Nó sẽ được công bố vào thứ hai ngày 1 tháng 10, sớm nhất 11:30 sáng.

Trước đó, Giải Nobel về Sinh lý học và Y học năm 2017 đã được trao cho Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash và Michael W. Young cho những khám phá về cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học.

Theo đó, Giải thưởng trị giá 825.000 bảng năm 2017 được chia sẻ cho 3 nhà khoa học người Mỹ. 


Benjamin Kang - RICHS.VN


 

Rich VN 33
Rich VN 32
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26