0_nobel-04.jpg

Giải thưởng Nobel về y học năm 2019: Cách Oxy ảnh hưởng đến tế bào trong cơ thể

25-10-2019

RICHSVIETNAM.VN - Giải thưởng Nobel Y học năm 2019 đã được trao cho William Kaelin Jr., Sir Peter Ratcliffe và Gregg Semenza vì nghiên cứu tiên phong của họ về cách các tế bào của con người phản ứng với việc thay đổi nồng độ oxy

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26