0_image_2023-02-20_080648790.png

Thuốc mới trị trầm cảm sau sinh

21-02-2023

Trầm cảm sau sinh là tình trạng sức khỏe rất thường gặp xảy ra sau khi sinh. Hiện FDA đang xem xét phê duyệt thuốc zuranolone, một loại thuốc mới để điều trị cho tình trạng này.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 2 trang (18 bài)12>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26