0_image_2023-01-04_144355353.png

Xét nghiệm máu mới giúp chẩn đoán u não

05-01-2023

FDA vừa cấp chỉ định đột phá cho xét nghiệm sinh thiết lỏng 'TriNetra -Glio', để giúp chẩn đoán các khối u não không thể tiếp cận…

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 11 trang (105 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26