0_image_2023-10-04_074723268.png

Làm gì để tránh đột quỵ khi chơi thể thao?

05-10-2023

Biến chứng nặng nhất của người chơi thể thao mà bệnh viện hay gặp là suy tim cấp và đột quỵ.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 48 trang (480 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26