0_bill-gates-1280x720.jpg

Bill Gates tiết lộ 10 công nghệ đột phá sẽ thay đổi thế giới vào năm 2019

03-03-2019

RICHSVIETNAM.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử 18 năm của mình, danh sách đột phá 2019 của MIT Tech Review đã được chọn bởi một biên tập viên cộng tác, người sáng lập Microsoft và cựu CEO Bill Gates.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26