0_image_2022-09-26_082723230.png

Dấu hiệu ung thư bị nhầm tưởng: Làm thế nào để phân biệt?

27-09-2022

Nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi thường xuất hiện những nốt ruồi, đốm nâu mới trên cơ thể. Đó là dấu hiệu của loại ung thư ít người để ý tới.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 7 trang (64 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26