0_bat-tu-2.jpg

'Ngôi làng trường thọ' nổi tiếng: Người già nườm nượp đến thuê nhà để sống phần cuối đời

08-09-2019

Ở ngôi làng nhỏ này, có tới 90 người ở ngưỡng trăm tuổi, thế hệ kế cận cũng rất đông, người sau khi nghỉ hưu ở khắp nơi đã về đây để thuê nhà định cư. Bí mật nào giúp họ sống thọ?

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 6 trang (59 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26