0_han-quoc.jpg

Gội đầu theo truyền thống Hàn Quốc với lá iris vào ngày lễ Trùng ngũ

21-06-2019

RICHSVIETNAM.VN - Theo truyền thống, người ta tin rằng gội đầu bằng nước iris trong ngày Dano có thể xua đuổi tà ma cũng như ngăn ngừa gàu và bệnh ngoài da.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26