• Trang chủ
  • Tin tức - Viện ứng dụng sức khỏe bách niên trường thọ RICHS VIET NAM
  • > Tin tức

0_covid-vaccine-15885626238642076360046.jpg

Quy trình thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người ở Việt Nam

09-12-2020

Quá trình thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 ở Việt Nam sẽ chia thành 3 giai đoạn. Dự kiến mũi vaccine đầu tiên được tiêm vào ngày 17/12.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 19 trang (184 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26