0_image_2022-11-28_075142867.png

Hành trình đẩy lùi bệnh lao của nhóm các nhà khoa học

28-11-2022

Nhóm các nhà khoa học đến từ nhiều đơn vị đã thực hiện công trình nghiên cứu khoa học đồ sộ, giúp đẩy lùi bệnh lao, cứu sống hàng nghìn người bệnh lao đa và siêu kháng thuốc.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 6 trang (59 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26