0_image_2022-07-07_074129874.png

Thạc sỹ chế tạo chất hỗ trợ điều trị ung thư từ bã men bia

07-07-2022

ThS Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM vừa nghiên cứu chế tạo β-glucan khối lượng phân tử thấp bằng phương pháp chiếu xạ dùng chống oxi hóa, kháng khối u, kích thích tạo máu…

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 14 trang (133 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26