0_image_2022-12-08_085304685.png

Lưu ý không thể bỏ qua để phòng đột quỵ vào mùa đông

09-12-2022

Miền Bắc đang trong những ngày rét sâu, nền nhiệt hạ thấp. Việc phòng tránh nguy cơ đột quỵ những ngày lạnh là mối quan tâm của nhiều người.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 23 trang (221 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26