0_e-cigareet.jpg

Hoa Kỳ: Thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử trở thành một 'dịch bệnh'

19-12-2018

RICHSVIETNAM - Giám đốc phẫu thuật Hoa Kỳ Jerome M. Adams đã tuyên bố sử dụng thuốc lá điện tử ở trẻ em là một dịch bệnh đang hoành hành ở Hoa Kỳ. Công ty sản xuất thuốc lá điện tử Juul đã trở nên phổ biến trong giới trẻ, bao gồm cả thanh thiếu niên. Juul nói rằng thuốc lá điện tử của họ là dành cho những người hút thuốc trưởng thành muốn chuyển đổi.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 8 của 8 trang (80 bài)<<<...678
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26