0_food-scale.jpg

Ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến làm tăng nguy cơ ung thư

04-10-2019

RICHSVIETNAM - Thực phẩm siêu chế biến chiếm một phần ngày càng tăng trong chế độ ăn uống của thế giới. Nhiều hơn một nữa của thế giới đang phát triển đang bắt đầu ăn theo cách này.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 4 của 8 trang (80 bài)<<<12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26