0_13-ngay-thuc-hien-23-ca-ghep-tang.jpg

Kỳ tích: 13 ngày thực hiện 23 ca ghép tạng

18-09-2020

Lần đầu tiên trong 13 ngày (từ ngày 30/8 đến ngày12/9), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã ghép thành công 23 tạng gồm: 3 tim, 4 gan, 16 thận (trong đó gồm: 8 thận từ người cho sống, 15 tạng từ người cho chết não).

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 2 của 8 trang (80 bài)<<<12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26