Ra mắt cổng thông tin để hỗ trợ phát triển, áp dụng công nghệ y tế ở Anh

08-05-2019

RICHSVIETNAM.VN - Tài nguyên được phát triển bởi Viện Sức khỏe và Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia và các tổ chức đối tác tại Anh.

Viện Sức khỏe và Chăm sóc Sức khỏe (NICE) Quốc gia đã vừa ra mắt một nguồn tài nguyên trực tuyến để hỗ trợ phát triển và áp dụng các công nghệ y tế ở Anh.

Tài nguyên HealthTech Connect mới, miễn phí sử dụng, đã được tạo ra bởi NICE và các tổ chức đối tác, bao gồm Mạng Khoa học Sức khỏe Học thuật và Văn phòng Khoa học Đời sống, với sự tài trợ của NHS England.

Nó dự định cung cấp một số sự rõ ràng xung quanh các cách có thể tiếp cận thị trường là gì và để giúp các công ty hiểu những gì các nhà ra quyết định trong hệ thống y tế và chăm sóc cần biết về các thiết bị y tế, công nghệ chẩn đoán và y tế kỹ thuật số của họ.

Meindert Boysen, giám đốc NICE của Trung tâm đánh giá công nghệ y tế, cho biết, hệ thống mới này sẽ giảm bớt một số yếu tố cải tiến công nghệ y tế phức tạp.

Đây là một điểm khởi đầu rõ ràng và đơn giản cho các công ty phát triển công nghệ y tế, có thể là các thiết bị y tế, chẩn đoán hoặc công nghệ y tế kỹ thuật số, để truy cập hỗ trợ và các tuyến tiềm năng cho các chương trình đánh giá quốc gia.

Vào tháng 1 năm nay, Lord Prior of Brampton, chủ tịch của NHS England, đã nói về HealthTech Connect tại Lễ hội sức khỏe StartUp ở San Francisco, theo báo cáo của MobiHealthNews. 

"Chúng tôi thiết lập những gì chúng tôi gọi là HealthTech Connect, đây là một loại cổng thông tin. Bất kỳ sản phẩm kỹ thuật số nào mà bất kỳ công ty nào muốn giới thiệu ở Anh đều có thể thông qua HealthTech Connect trực tiếp vào NHS", chủ tịch nói với các đại biểu tại sự kiện.

Kể từ khi HealthTech Connect ra mắt vào tháng 2, hơn 100 công ty đã đăng ký sử dụng tài nguyên này, với 13 công nghệ được gửi và một công nghệ đã được NICE chọn cho Bản tóm tắt đổi mới Medtech, được gọi là Hệ thống Sonata.


Benjamin Kang - RICHSVIETNAM.VN


 

Rich VN 33
Rich VN 32
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26