0_cancer-02.jpg

Công nghệ phát hiện ung thư mới của Viện Ung thư Mitchell, Hoa Kỳ

16-11-2019

RICHSVIETNAM.VN - Tháng 11 là tháng nhận thức về ung thư phổi. Ung thư phổi là dạng ung thư nguy hiểm nhất. Nhiều người chết vì ung thư phổi hơn là ung thư ruột già, ung thư vú và tuyến tiền liệt kết hợp.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 6 trang (56 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26