0_image_2022-09-24_074506964.png

Ghép thận ở Việt Nam có trình độ tương đương với thế giới

24-09-2022

Lịch sử ghép tạng tại Việt Nam đánh dấu bằng ca ghép thận thành công đầu tiên vào năm 1992. Sau 30 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên, đến nay, ghép thận tại bệnh viện đã đi vào thường quy và kết quả đạt được tương đương các trung tâm lớn trên thế giới.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 9 trang (87 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26