0_cac-loai-thuc-pham-nhieu-vitamin-c-hon-cam_2.jpg

Điểm danh các loại thực phẩm giàu vitamin C hơn cam

04-12-2020

Vitamin C thuộc nhóm vitamin tan trong nước, cơ thể của chúng ta không có được khả năng tạo ra được vitamin này hoặc tích trữ nó. Vì vậy cần phải cung cấp vitamin C hàng ngày nhằm đảm bảo không để thiếu hụt.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26