0_image_2022-08-30_083011869.png

Vaccine ung thư mRNA có khả năng loại bỏ khối u ác tính di căn

31-08-2022

Một loại vaccine ung thư mới dựa trên công nghệ mRNA cho thấy tiềm năng trong việc loại bỏ khối u và ngăn ngừa tái phát ở chuột...

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26