0_Anh-1-new.jpg

GSK cùng các Hiệp hội Y khoa tổ chức diễn đàn y tế đa chiều về chăm sóc sức khỏe từ phòng ngừa đến điều trị

13-06-2019

Diễn đàn được tổ chức trong hai ngày 8 và 9/6 tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, được truyền trực tuyến đến hơn 20 tỉnh thành trên cả nước.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26