0_7253f9e26a764ecd833f142a9fb35a38.jpg

Thỏa thuận hợp tác Hy Lạp-Trung Quốc mở rộng sang y học cổ truyền

06-10-2018

RICHSVIETNAM.VN - Trung tâm y tế Taiji (Thái Cực) là một phần của hợp tác tài chính và văn hóa Hy Lạp - Trung Quốc trong Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường và được xem là một mô hình cho các trung tâm tương tự ở mọi quốc gia dọc theo Con đường tơ lụa

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 2 của 3 trang (21 bài)<<<123>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26