0_CA4P6527_Fiji-Islands.jpg

Thực đơn ở đất nước ‘không có bệnh nhân ung thư’ có gì đặc biệt?

22-11-2020

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, từ năm 1971 đến năm 2010, không có trường hợp mắc ung thư nào được tìm thấy trong hơn 900.000 người dân sinh sống ở quốc gia này.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 3 trang (24 bài)123>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26