0_image_2022-09-26_082238755.png

Mỹ cảnh báo: Tế bào ung thư đặc biệt chọn đường glucose làm thức ăn

27-09-2022

Đường glucose là sản phẩm quen thuộc của các bà nội trợ tuy nhiên một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy, tế bào ung thư đặc biệt chọn đường glucose làm thức ăn.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 4 trang (36 bài)1234>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26