0_7253f9e26a764ecd833f142a9fb35a38.jpg

Thỏa thuận hợp tác Hy Lạp-Trung Quốc mở rộng sang y học cổ truyền

06-10-2018

RICHSVIETNAM.VN - Trung tâm y tế Taiji (Thái Cực) là một phần của hợp tác tài chính và văn hóa Hy Lạp - Trung Quốc trong Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường và được xem là một mô hình cho các trung tâm tương tự ở mọi quốc gia dọc theo Con đường tơ lụa

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26