0_image_2022-09-27_080533635.png

Việt Nam lần đầu làm chủ công nghệ sản xuất mẫu sinh phẩm hóa sinh

28-09-2022

Lần đầu tiên Việt Nam đã làm chủ công nghệ để sản xuất thành công mẫu sinh phẩm hóa sinh dạng đông khô dùng trong các xét nghiệm.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 10 trang (95 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26