0_image_2022-05-19_130625557.png

Đột phá y học: ‘Đánh thức’ tế bào cảm quang đã ‘chết’

19-05-2022

Chỉ với một vài thay đổi về điều kiện môi trường mô, các nhà khoa học đã có thể khôi phục sự sống cho những tế bào cảm quang đã “chết” trong mắt người. Đây là một bước đột phá khi nghiên cứu về não và thị lực.

Rich VN 29Rich VN 30
Rich VN 27Rich VN 28
Trang 1 của 8 trang (79 bài)12345...>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26