• Trang chủ
  • Y tế nano - Viện ứng dụng sức khỏe bách niên trường thọ RICHS VIET NAM
  • > Tag
  • > Y tế nano
0_nanobots-medicine-670x335.jpg

5 cách công nghệ đang thay đổi ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe

20-05-2019

RICHSVIETNAM.VN - Cho dù đó là chia sẻ thông tin giữa bệnh nhân và bác sĩ hoặc hỗ trợ phẫu thuật có nguy cơ cao, thì rõ ràng các ứng dụng công nghệ năng động đang được tiến hành tốt trong việc phá vỡ ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe.

Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26