• Trang chủ
  • Robot - Viện ứng dụng sức khỏe bách niên trường thọ RICHS VIET NAM
  • > Tag
  • > Robot
0_HUT-MAU-01.jpg

Robot lấy mẫu máu được cho là chính xác hơn con người

10-02-2020

RICHSVIETNAM.VN - Được hướng dẫn bằng siêu âm, dễ dàng truy cập các tĩnh mạch, máy có thể lấy máu thành công 97% thời gian và có tỷ lệ thành công chung là 87%.

Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26