• Trang chủ
  • Phẩu thuật - Viện ứng dụng sức khỏe bách niên trường thọ RICHS VIET NAM
  • > Tag
  • > Phẩu thuật
0_charles-anmpx13x0824.jpg

Tiên phong Y khoa toàn cầu (6) - Charles-Pierre Denonvilliers: Nhà giải phẩu học tiên phong trong phẫu thuật tái tạo khuôn mặt

12-08-2019

VIETKINGS / RICHSVIETNAM.VN - Charles-Pierre Denonvilliers (1808-1872) là một nhà giải phẫu học nổi tiếng, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và là thành viên có ảnh hưởng lớn trong xã hội Pháp.

Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26