• Trang chủ
  • Ar - Viện ứng dụng sức khỏe bách niên trường thọ RICHS VIET NAM
  • > Tag
  • > Ar
0_so-2-apple.jpg

Amazon, Apple và Google: Những động thái công nghệ chăm sóc sức khỏe lớn nhất trong năm

30-12-2019

RICHSVIETNAM.VN - Chúng ta đang chứng kiến và hy vọng động lực thúc đẩy nhanh chóng nhìn thấy từ Amazon, Apple và Google vào năm 2019 sẽ tăng lên vào năm 2020 khi các công ty này và các công ty khác tìm cách tích hợp hơn nữa các công nghệ kỹ thuật số trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Trang 1 của 3 trang (30 bài)123>>>
Rich VN 19
Rich VN 20
Rich VN 21
Rich VN 22
Rich VN 23
Rich VN 24
Rich VN 25
Rich VN 26